Call for papers

     Management & Marketing va face invitaţia de a vă număra printre colaboratorii săi.

     Revista este recunoscută CNCSIS, categoria B+. Revista este indexata în următoarele baze de date şi cataloage internaţionale: REPEC, CEEOL, DOAJ, EBSCO,CABELL’S, SCIPIO.

     Revista urmăreşte să contribuie, prin calitatea materialelor tipărite, la îmbogăţirea conţinutului teoriilor despre management şi marketing şi la dezvoltarea laturii aplicative a acestor teorii. În cadrul revistei publică autori recunoscuţi de la facultăţile de ştiinţe economice din ţară, precum şi specialişti din: Marea Britanie, Franta, SUA, Italia, Germania, Portugalia, Rusia, Ungaria, Nigeria, India, Malaezia, Turcia, Bangladesh, .

     Pentru a putea fi incluşi în numărul următor al revistei, vă rugăm să trimiteţi un articol pe teme de management, marketing sau administrarea afacerilor cu un rezumat de aprox. 100-200 cuvinte. Atât articolul cât şi rezumatul trebuie redactate în limba engleză si romana. Cerinţele de formatare sunt prezentate în.Ghidul autorilor.

     Articolele se primesc continuu. Pentru a fi publicate in numarul din luna mai termenul este de 30 noiembrie iar pentru a fi publicate in numarul din noiembrie termenul limita este 30 iunie.

     Articolele vor fi trimise pe adresa revista_management_marketing@yahoo.ro (Lect. univ. dr. Baloi Cosmin). Pentru orice alte informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de email menţionată mai sus, pe site-ul revistei www.mnmk.ro.

     Având în vedere preocupările Dumneavoastră în domeniu, vă exprimăm întreaga noastră consideraţie şi sperăm că veţi răspunde favorabil invitaţiei noastre.


Redactor şef,
Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu