Misiune si Obiective

Revista Management & Marketing - Craiova a fost fondată în anul 2003, odată cu prima ediţie a workshopului "Competenţe în management şi marketing", care a reunit periodic în cadrul unui for ştiinţific, specialişti de prestigiu din cele două domenii, cadre didactice universitare, cursanţi şi practicieni

Prin conţinutul său revista are un pronunţat caracter interdisciplinar şi încurajază exprimarea de idei noi şi experienţe pozitive care se pot constitui în cercetări proprii, sinteze, studii de caz sau metodologii originale. Revista încurajază tinerii cercetători prin publicarea celor mai valoroase rezulate obţinute în cadrul şcolilor doctorale.

Scopul urmărit este diseminarea celor mai semnificative cunoştiinţe rezultate din cercetările ştiinţifice în management şi marketing pentru transformarea lor în resurse importante ale dezvoltării organizaţionale.

Tematica generală se înscrie pe diferite linii de analiză cum ar fi: management general, management strategic, managementul proiectelor, management public, management comparat, studii de piaţă, politici şi strategii de marketing, marketing internaţional, administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii şi altele.

Revista Management & Marketing - Craiova este publicată de două ori pe an (mai şi noiembrie) de către Editura Universitaria şi funcţionează sub egida Societăţii Academice de Management din Romania (SAMRO).

Acceptarea spre publicare urmează o procedură de selectare, bazată pe evaluarea riguroasă de către referenţi.

Revista Management & Marketing - Craiova este distribuită gratuit cititorilor interesaţi din intreaga lume prin intermediul site-ului său. De asemenea, articolele pot fi găsite prin intermediul bazelor de date internaţionale RePEc, Doaj, EBSCO.